Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone, stran 5039.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone se v 1. členu spremeni besedilo in se glasi:
»S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (spremembe in dopolnitve – čistopis) iz aprila 2014 (v nadaljevanju: program opremljanja).«
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»Skupni stroški nove komunalne infrastrukture znašajo 491.805,79 EUR po cenah 1. september 2012.
Tabela 1: Skupni stroški nove komunalne infrastrukture
+---------------------------------------+----------------+
|Postavka                |Znesek v EUR  |
+---------------------------------------+----------------+
|GRADNJA                |   415.960,00|
+---------------------------------------+----------------+
|NEPREDVIDENA DELA, VODENJE, NADZOR   |    51.846,00|
+---------------------------------------+----------------+
|VARSTVO PRI DELU            |    2.000,00|
+---------------------------------------+----------------+
|PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA   |    21.999,79|
+---------------------------------------+----------------+
|SKUPNI STROŠKI             |   491.805,79|
+---------------------------------------+----------------+
Občina Mirna Peč določa višino obračunskih stroškov na 38 % skupnih stroškov, kar pomeni, da obračunski stroški nove komunalne infrastrukture znašajo 186.886,20 EUR (po cenah 1. september 2012«.
3. člen
Spremeni se Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo v 11. členu. Popravljena tabela je:
»
+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+
| Postavka |Obračunski | A parcele |  NTP  | Cp ij | Ct ij |
|     | stroški |      |      +-------+--------+
|     |      |      |      |eur/m2 | eur/m2 |
+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+
|vodovod  | 186.886,20| 29.138,11| 14.702,86|  6,41|  12,71|
+----------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+
                                «
4. člen
Spremeni se 13. člen, ki se glasi:
»Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti=0,3:0,7.«
5. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (Uradni list RS, št. 81/12, 18/13) se vsebina 17. člena nadomesti z vsebino:
»Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer:
– do višine 1.000 EUR največ v 6. mesečnih obrokih brez obresti,
– od 1.000 EUR do 1.500 EUR največ v 8. mesečnih obrokih brez obresti,
– od 1.500 EUR do 2.000 EUR največ v 10. mesečnih obrokih brez obresti,
– od 2.000 EUR dalje največ v 12. mesečnih obrokih brez obresti.«
6. člen
Doda se 18.a člen, ki se glasi:
»Že izdane odločbe, v katerih je bil komunalni prispevek izračunan na podlagi Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone iz septembra 2012 ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone (Uradni list RS, št. 81/12, 18/13 – spremembe in dopolnitve), se nadomestijo z novimi odločbami.
Zavezanci lahko zahtevo za vračilo komunalnega prispevka na podlagi prvega odstavka 18.a člena vložijo v roku šestih mesecev od uveljavitve sprememb tega odloka.«
7. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2014-5
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti