Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1867. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, stran 5036.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 99/07, 17/10, 45/11) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, ki je izdelalo podjetje Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, pod številko projekta 12047-00, junij 2014.
Prav tako se razgrne okoljsko poročilo, 276/12, april 2013, dopolnjen 2014, IPSUM Domžale.
Postopek prostorskega dokumenta, je bil uveden s sklepom župana, objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/11.
Kompleks za realizacijo stanovanjskega območja s pripadajočo infrastrukturo obsega sledeča zemljišča.
(1) k.o. Debro (2650): 124/3, 125/2;
k.o. Rečica (1022): 1223, 1224/1, 1227/3, 1227/11, 1227/12, 1227/15, 1227/16, 1228, 1230/2, 1232/4, 1235/2, *334/1, *334/2, *334/3, *335, *431.
(2) OPPN obravnava tudi parcele oziroma dele parcel izven območja OPPN, na katerih so načrtovani posegi, potrebni za izvedbo načrtovanih ureditev.
(3) Ureditev odtoka padavinskih voda od zadrževalnika do vodotoka Rečica:
k.o. Rečica (1022): 1219/4, 1232/3, 1232/4, 1233/10, 1233/11, 1233/16, 1233/9, 1276/1, 1276/5, 1276/6, 1281/1, 1282/1;
k.o. Šmihel (1027): 1377/3, 1377/4.
(4) Prestavitev voda kabelske televizije:
k.o. Rečica (1022): 1227/3, 1233/16, 1233/11.
(5) Povezave in prestavitve nizkonapetostnih elektrovodov:
k.o. Debro (2650): 108, 109/4, 126/2, 126/6, 125/3, 125/5, 126/4, 126/5, 126/3, 126/7;
k.o. Rečica (1022): 1227/15, 1227/11, 1197, 1198, 1232/7, 1230/26, 1230/12, 1230/36, 1230/5, 1227/14, 1227/8, 1227/6, 1224/4, 1224/6, 1224/2, 1224/1, 1224/2.
II.
Dopolnjen osnutek Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro, z okoljskim poročilom se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v preddverju Urada župana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 30. junija 2014 do 30. julija 2014. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila bo možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Sindikalnega doma, v Hudi jami št. 1, in to v sredo 23. 7. 2014 ob 18. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek odloka in okoljsko poročilo bosta prikazana tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku in okoljskemu poročilu dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 30. 7. 2014. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada župana) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Št. 007-18/11
Laško, dne 17. junija 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti