Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1857. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 5018.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odločba US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 11. korespondenčni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1.
V času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, so za volilno-propagandna sporočila na območju Občine Gornji Petrovci zagotovljena naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2x3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.
2.
Organizatorji volilne kampanje opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
Kolikor organizatorji volilne kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko podjetje, Pindža d.o.o.
3.
Pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-13
Gornji Petrovci, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti