Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1853. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci, stran 5015.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci
1. člen
S tem sklepom se določa kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana Občine Črenšovci.
2. člen
Stroške volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidat za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR na dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Črenšovci v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 55/10).
Št. 0320-26/2014-168
Črenšovci, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti