Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1682. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, stran 4484.

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V skladu s to uredbo ravnajo naročniki iz prvega odstavka 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za petnajsto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– nakup zdravil, nakup medicinskih pripomočkov, nakup medicinske opreme.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog izvajalca skupnega javnega naročanja.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za četrto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– navedbo zavezancev, za katere je za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča, ali navedbo zavezancev, za katere za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila ni zavezujoča.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se v drugem stavku beseda »odložni« nadomesti z besedo »razvezni«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katera so bila pred uveljavitvijo te uredbe objavljena obvestila o javnem naročilu ali za katera so bila kandidatom ali ponudnikom že poslana povabila k oddaji ponudb oziroma k pogajanjem, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-17/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-1611-0033
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti