Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1681. Uredba o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, stran 4479.

Na podlagi enajstega odstavka 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
1. člen
V Uredbi o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11, 109/11 in 7/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(podatki o lastnostih parcele)
(1) Podatki o lastnostih parcele so:
– boniteta zemljišča,
– centroid,
– dejanska raba zemljišča,
– delež modela,
– delež površine dejanske rabe,
– delež površine namenske rabe,
– delež površine zemljišča za gradnjo,
– katastrska občina,
– model vrednotenja,
– namenska raba,
– parcelna številka,
– površina parcele,
– površina zemljišča pod stavbo,
– stavbe, ki stojijo na parceli,
– upravljavec,
– vplivno območje,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven,
– zemljišče za gradnjo,
– raba zemljišča, uporabljena za izračun vrednosti, in
– vrednost parcele.
(2) Za parcele, ki so po dejanski rabi gozdna zemljišča, sta poleg podatkov iz prejšnjega odstavka podatka o lastnostih parcele tudi:
– odprtost zemljišča in
– rastiščni koeficient.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o lastnostih dela stavbe so:
– dejanska raba dela stavbe,
– katastrska občina,
– lega dela stavbe v stavbi,
– leto obnove instalacij,
– leto obnove oken,
– model vrednotenja,
– naslov dela stavbe,
– površina dela stavbe,
– številka dela stavbe,
– številka etaže,
– številka nadstropja,
– številka stanovanja ali poslovnega prostora,
– številka stavbe,
– uporabna površina,
– upravljavec,
– upravnik,
– vrednost po modelu,
– vrednostna raven in
– vrednost dela stavbe.«.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
V naslovu 5.a člena se črta besedilo »in davčnem zavezancu«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki se vodijo v registru nepremičnin, so javni, razen podatkov o lastniku nepremičnine.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-20/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-2430-0059
Vlada Republike Slovenije
Mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti