Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1680. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, stran 4473.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11, 40/12 – ZUJF in 22/14 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
1. člen
V Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 95/11) se v drugem odstavku 5. člena besedilo »1122101, 1122102, 1122103, 1122104« nadomesti s šifro »1122100«.
V štirinajstem odstavku se besedilo »1122101, 1122102, 1122103, 1122104« nadomesti s šifro »1122100«.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če za zemljišča namenska raba ni določena ali če je v registru nepremičnin za zemljišča evidentirana namenska raba s šifro 10000, 10100, 10110, 10120, 10130, 10140, 10200, 10210, 10220, 10300, 10310, 10320, 10330, 10400, 10410, 10420, 10430, 10500, 10510, 10520, 10530, 10540, 10550, 10600, 10610, 10620, 10630, 10640, 10650, 10660, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 50000, 50100, 50110, 50120, 50200, 50300 in 50400, se za izračun vrednosti parcele upošteva dejanska raba zemljišč.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z rabo zemljišč za gradnjo stavb s šifro 10001, 10101, 10111, 10121, 10131, 10141, 10201, 10211, 10221, 10301, 10311, 10321, 10331, 10401, 10411, 10421, 10431, 10501, 10511, 10521, 10531, 10541, 10551, 10601, 10611, 10621, 10631, 10641, 10651, 10661, 10701, 10801, 10901, 11001, 11101 in 11201;«.
V tretji alineji se šifra »200000« nadomesti s šifro »20000«, šifra »201000« s šifro »20100«, šifra »202000« s šifro »20200«, za šifro »1000« pa se doda vejica in besedilo, ki se glasi: »1160, 1180, 1211, 1212, 1221, 1230, 1240 in 1420«.
V četrti alineji se šifra »300000« nadomesti s šifro »30000«, šifra »301000« pa s šifro »30100«.
V peti alineji se šifra »400000« nadomesti s šifro »40000«, šifra »401000« s šifro »40100«, šifra »401010« s šifro »40110«, šifra »401020« s šifro »40120«, šifra »402000« pa s šifro »40200«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Model vrednotenja za hiše (model HIS) se uporabi za izračun vrednosti zemljišč, kadar so na parceli stavbe z deli stavb, ki imajo izmed dejanskih rab, navedenih v štirinajstem odstavku 5. člena te uredbe, dejansko rabo s šifro iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe, ne glede na to, ali so na parceli tudi druge stavbe z deli stavb z drugačno dejansko rabo. Model vrednotenja za hiše (HIS) se za izračun vrednosti zemljišč uporabi največ do 2400 m² zemljišča na posamezno stavbo na parceli.«.
4. člen
V Prilogi 2 se v točki 1 MODEL VREDNOTENJA ZA STANOVANJA (STA) v podtočki 1.1 točkovnik STA-1 (stanovanja) spremeni tako, da se glasi:
»Točkovnik STA-1 (stanovanja)
Točke: 0-103
+------------------------------------------------------+------+
|             Opis             |Točke |
+------------------------------------------------------+------+
|Osnova - dejanska raba nepremičnine po CC SI     |   |
|klasifikaciji                     |   |
+------------------------------------------------------+------+
|CC_SI klasifikacija                  |   |
+------------------------------------------------------+------+
|1122100 - stanovanje  v večstanovanjski stavbi   | 0  |
|ali stanovanjsko poslovni stavbi           |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Ostale lastnosti nepremičnine             |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Vrsta ogrevanja                    |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Ni ogrevanja                     | 0  |
+------------------------------------------------------+------+
|Drugo ogrevanje                    | 10 |
+------------------------------------------------------+------+
|Centralno ogrevanje                  | 18 |
+------------------------------------------------------+------+
|Daljinsko ogrevanje                  | 20 |
+------------------------------------------------------+------+
|Funkcionalni prostori obsegajo            |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Kuhinja                        | 12 |
+------------------------------------------------------+------+
|Kopalnica                       | 20 |
+------------------------------------------------------+------+
|Lega v stavbi                     |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Stanovanje v p ritličju               | 3  |
+------------------------------------------------------+------+
|Stanovanje v nadstropju                | 2  |
+------------------------------------------------------+------+
|Mansarda                       | 1  |
+------------------------------------------------------+------+
|Kletno stanovanje                   | 0  |
+------------------------------------------------------+------+
|Nadstropje                      |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Stanovanje v prvih štirih nadstropjih, ali lega   | 2  |
|je drugo                       |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Stanovanje v petem nadstropju in višje        | 1  |
+------------------------------------------------------+------+
|Stanovanje ni v nadstropju => je v p riti i čj    | 0  |
|u., mansardi ali kleti!                |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Dvigalo                        |   |
+------------------------------------------------------+------+
|Dvigalo je na voljo                 | 2  |
+------------------------------------------------------+------+
|Dvigala ni na voljo                  | 0  |
+------------------------------------------------------+------+
|Število stanovanj v stavbi              |   |
+------------------------------------------------------+------+
|od tri do pet stanovanj                | 44 |
+------------------------------------------------------+------+
|od šest do dvajset stanovanj             | 40 |
+------------------------------------------------------+------+
|od enaindvajset do petdeset stanovanj         | 40 |
+------------------------------------------------------+------+
|več kot petdeset stanovanj              | 36 |
+------------------------------------------------------+------+
                               «.
5. člen
V Prilogi 3 se v točki 1 MODEL VREDNOTENJA ZA STANOVANJA (STA):
– preglednica iz 2. koraka spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------+-----+------+------+
|  vrednost  |  - | 1965 | 1985 |
|ponderja|p(ij)| 1964| -  |  - |
|       |   | 1984 |   |
+--------------+-----+------+------+
| Fasada    |0,06 | 0,07 | 0,10 |
+--------------+-----+------+------+
| Streha    |0,06 | 0,05 | 0,05 |
+--------------+-----+------+------+
| Okna     |0,06 | 0,08 | 0,10 |
+--------------+-----+------+------+
| Instalacije |0,06 | 0,08 | 0,10 |
+--------------+-----+------+------+
                 «;
– preglednica iz 4. koraka spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------+---------+
|DEJANSKA RABA |TOČKOVNIK|
+--------------+---------+
|  1122100  | STA-1 |
+--------------+---------+
|  1130001  | STA-2 |
+--------------+---------+
|  1122201  |     |
+--------------+     |
|  1211101  |     |
+--------------+ STA-3 |
|  1211102  |     |
+--------------+     |
|  1211103  |     |
+--------------+     |
|  1274001  |     |
+--------------+---------+
            «.
6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-22/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2014-2430-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti