Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1678. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu, stran 4470.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ, prekrški in sankcije za kršitev določb Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1178/2011/EU).
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1178/2011/EU ter prekrškovne postopke v zvezi s to uredbo je Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(licence iz tretjih držav)
V zvezi z izvajanjem prvega odstavka 8. člena Uredbe 1178/2011/EU sprejme agencija licence tretje države in s tem povezana zdravniška spričevala, ki jih izdaja tretja država ali se izdajajo v njenem imenu, v skladu s prilogo 3 Uredbe 1178/2011/EU.
4. člen
(prekrški pilota pripravnika)
Z globo od 100 do 300 eurov se kaznuje za prekršek pilot pripravnik, če leti samostojno brez zdravniškega spričevala, ki se zahteva za posamezno licenco, iz odstavka (a) MED.A.030 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
5. člen
(prekrški pilota)
(1) Z globo od 100 do 300 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če pri sebi nima listin, ki se zahtevajo za pregled, iz FCL.045 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek pilot letala, helikopterja, zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem ali zračne ladje, če izvaja privilegije v nasprotju z odstavkom (a) FCL.055 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(3) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek imetnik ratinga IR ali EIR, če izvaja privilegije v nasprotju z odstavkom (d) FCL.055 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(4) Z globo od 300 do 800 eurov se kaznuje pilot balona, če ga upravlja v komercialnem zračnem prevozu ali za prevoz potnikov v nasprotju z odstavkom (a) FCL.060 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(5) Z globo od 300 do 800 eurov se kaznuje za prekršek pilot letala, helikopterja, zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem, zračne ladje ali jadralnega letala, če:
1. ne upošteva omejitve iz zahtev za upravljanje zrakoplova v komercialnem zračnem prevozu ali za prevoz potnikov iz 1. točke odstavka (b) FCL.060 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. ne opravi leta za usposabljanje iz 2. točke odstavka (c) FCL.060 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(6) Z globo od 300 do 1000 eurov se kaznuje za prekršek pilot letala ali helikopterja, če upravlja zrakoplov, s katerim se opravlja komercialni zračni prevoz, v nasprotju s FCL.065 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(7) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek imetnik PPL z ratingom IR, ki ne opravi avdiometrije s čistimi toni iz odstavka (g) MED.A.030 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
(8) Z globo od 200 do 600 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1. LAPL v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. LAPL(A) v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. LAPL(H) v nasprotju s FCL.105.H priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. LAPL(S) v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.105.S priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5. LAPL(B) v nasprotju s FCL.105.B priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(9) Z globo od 200 do 700 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1. PPL(A) v nasprotju s FCL.205.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. PPL(H) v nasprotju s FCL.205.H priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. PPL(As) v nasprotju s FCL.205.As priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(10) Z globo od 200 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1. SPL v nasprotju s FCL.205.S priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. BPL v nasprotju s FCL.205.B priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(11) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1. CPL v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.305 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. MPL v nasprotju s FCL.405.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(12) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz ATPL v nasprotju s FCL.505 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(13) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja privilegije iz:
1. licence z ratingom IR, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju s FCL.605 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. licence z ratingom za razred ali tip, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju s FCL.705 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. licence z ratingom za akrobatsko letenje, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkoma (a) in (c) iz FCL.800 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. licence z ratingom za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavki (a), (d), (e) in (f) iz FCL.805 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5. licence z ratingom za nočno letenje, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju s FCL.810 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
6. licence z ratingom za letenje v gorah, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.815 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
7. licence z ratingom za preizkusno letenje, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavki (a), (b), (c) in (e) iz FCL.820 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
8. licence z ratingom za instrumentalno letenje na ruti, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju s prvo točko odstavka (a) iz FCL.825 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
9. licence z ratingom za letenje z jadralnimi letali v oblakih, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, v nasprotju z odstavkom (a) iz FCL.830 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(14) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja razširjene privilegije iz:
1. LAPL(A) v nasprotju s FCL.135.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. LAPL(H) v nasprotju s FCL.135.H priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. LAPL(S) v nasprotju s FCL.135.S priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. LAPL(B) v nasprotju s FCL.130.B ali FCL135.B priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(15) Z globo od 150 do 700 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja razširjene privilegije iz BPL v nasprotju s FCL.220.B ali FCL.225.B priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(16) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če izvaja razširjene privilegije iz:
1. licence z ratingom IR(H) v nasprotju s FCL.630.H priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. licence z ratingom za razred in tip v nasprotju s FCL.710 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(17) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot, če uveljavlja omejene privilegije iz ATPL(A) v nasprotju s FCL.505.A priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
6. člen
(prekrški inštruktorja)
(1) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek inštruktor, če deluje v nasprotju s FCL.020 priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek inštruktor, če izvaja privilegije iz:
1. potrdila FI v nasprotju s FCL.905.FI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. potrdila TRI v nasprotju s FCL.905.TRI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. potrdila CRI v nasprotju s FCL.905.CRI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. potrdila IRI v nasprotju s FCL.905.IRI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5. potrdila SFI v nasprotju s FCL.905.SFI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
6. potrdila MCCI v nasprotju s FCL.905.MCCI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
7. potrdila STI v nasprotju s FCL.905.STI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
8. potrdila MI v nasprotju s FCL.905.MI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
9. potrdila FTI v nasprotju s FCL.905.FTI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(3) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek inštruktor, če izvaja omejene privilegije iz:
1. potrdila FI v nasprotju s FCL.910.FI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. potrdila TRI v nasprotju s FCL.910.TRI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. potrdila SFI v nasprotju s FCL.910.SFI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. potrdila MCCI v nasprotju s FCL.910.MCCI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5. potrdila STI v nasprotju s FCL.910.STI priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
(4) Z globo od 300 do 2.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v letalstvu, če stori prekršek iz prvega do tretjega odstavka tega člena.
7. člen
(prekrški izpraševalca)
Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek izpraševalec, če izvaja privilegije iz:
1. potrdila FE v nasprotju s FCL.1005.FE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
2. potrdila TRE v nasprotju s FCL.1005.TRE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
3. potrdila CRE v nasprotju s FCL.1005.CRE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
4. potrdila SFE v nasprotju s FCL.1005.SFE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
5. potrdila FIE v nasprotju s FCL.1005.FIE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU;
6. potrdila IRE v nasprotju s FCL.1005.IRE priloge I k Uredbi 1178/2011/EU.
8. člen
(prekrški člana kabinskega osebja)
Z globo od 100 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek član kabinskega osebja, če:
1. ne upošteva omejitve iz zdravniškega poročila kabinskega osebja iz odstavka (b) MED.C.035 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
2. izvaja privilegije in pogoje v nasprotju s CC.GEN.025 priloge V k Uredbi 1178/2011/EU;
3. ne hrani in na zahtevo ne predloži listin iz CC.GEN.030 priloge V k Uredbi 1178/2011/EU.
9. člen
(prekrški odobrene organizacije za usposabljanje)
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizacija za letalsko osebje, ki je pravna oseba, če:
1. deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
2. ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3. ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
4. ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.ATO.120 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
5. uporablja letališča ali kraje delovanja v nasprotju z ORA.ATO.140 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(prekrški organizacije, ki upravlja FSTD)
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizacija za letalsko osebje, ki je pravna oseba, če:
1. deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
2. ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3. ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
4. ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.FSTD.240 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(prekrški centra za letalsko medicino)
(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek center za letalsko medicino (AeMC), ki je pravna oseba, če:
1. izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
2. deluje v nasprotju z obsegom odobritve in privilegiji iz ORA.GEN.125 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3. ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
4. ne poroča o dogodkih iz ORA.GEN.160 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
5. ne vodi evidenc iz ORA.GEN.220 ali ORA.AeMC.210 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(prekrški zdravnika za letalsko osebje)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik za letalsko osebje (AME), če:
1. izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
2. izvaja privilegije iz pooblastila AME v nasprotju z MED.D.001 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
3. izvaja razširjene privilegije iz pooblastila v nasprotju z MED.D.015 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
4. ne obvesti agencije o spremembah pooblastila AME iz MED.D.025.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik za letalsko osebje (AME), če izpolnjuje obveznosti v nasprotju z MED.A.025 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
13. člen
(prekrški zdravnika specialista splošne ali družinske medicine)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik specialist splošne ali družinske medicine (GMP), če:
1. izdaja zdravniška spričevala, jim podaljšuje veljavnost in jih obnavlja v nasprotju z MED.A.040 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU;
2. ne obvesti agencije o spremembah organizacije iz ORA.GEN.130 priloge VII k Uredbi 1178/2011/EU;
3. ravna v nasprotju z zahtevami iz MED.D.035 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik specialist splošne ali družinske medicine (GMP), če ne izpolnjuje obveznosti iz MED.A.025 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
14. člen
(prekrški zdravnika specialista medicine dela)
(1) Z globo od 150 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik specialist medicine dela (OHMP), če ravna v nasprotju z zahtevami iz MED.D.040 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek zdravnik specialist medicine dela (OHMP), če ne izpolnjuje obveznosti iz MED.A.025 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
15. člen
(prekrški zaradi zmanjšane zdravstvene sposobnosti)
Z globo od 100 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pilot ali član kabinskega osebja, če izvaja privilegije iz licence in povezanih ratingov ali pooblastil ali iz potrdila ob zmanjšani zdravstveni sposobnosti iz MED.A.020 priloge IV k Uredbi 1178/2011/EU.
16. člen
(prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe:
1. Pravilnika o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 in 10/85, ter Uradni list RS, št. 3/00, 57/02 in 44/10), v delu, ki se nanaša na pilota jadralnih letal, pilota prostoletečih balonov, navigatorja letalca, mehanika-tehnika letalca, učitelja jadralnega letalstva, učitelja letenja na prostoletečem balonu, inštruktorja letenja v zračnem prometu, inštruktorja navigatorjev letalcev, inštruktorja mehanikov-tehnikov letalcev, stevarda ali stevardeso letala in višjega stevarda;
2. Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole in šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/05 in 44/10), v delu, ki se nanaša na športne pilote letal, pilote balonov in pilota jadralnih letal.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc letalskega osebja (Uradni list RS, št. 40/04).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe Pravilnika o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08 in 7/09), v delu, ki se nanaša na prometne pilote letal, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, poklicne pilote letal, zračnih ladij, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, pilote letal z veččlansko letalsko posadko, učence pilote, zasebne (športne) pilote letal, zračnih ladij, helikopterjev in letal z vertikalnim vzletanjem oziroma pristajanjem, letalce – navigatorje, letalce – inženirje, pilote jadralnih letal, pilote prostoletečih balonov in kabinsko osebje.
18. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-23/2014
Ljubljana, dne 5. junija 2014
EVA 2013-2430-0118
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti