Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1665. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013, stran 4457.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 26. redni seji dne 22. maja 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žalec za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računa proračuna.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 403-03-0001/2014
Žalec, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti