Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1662. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, stran 4412.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku« (izdelal IDEAAL Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica, št. naloge ID/PR/2/225/2014, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 2. 6. 2014 do vključno 16. 6. 2014, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev OPPN zajema parc. št. 836/27, 836/28, 836/29, 836/30, 836/25, 836/24, 836/18, 836/17, 836/16, 836/15, 836/14, 836/11, 836/10, 836/9, 836/8, 836/7, 837/7, 837/6, 837/5, 837/4, 837/3, vse k.o. Slovenska Bistrica. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave sprememb in dopolnitev OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 16. 6. 2014, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15. uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-1/2014-22-1032
Slovenska Bistrica, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti