Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1653. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 4407.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,42 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2014 dalje.
Ceno efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 3,34 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,08 EUR/uro.
II.
Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 12,90 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,04 EUR/uro,
– stroškov vodenja in koordiniranja 1,30 EUR/uro,
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,56 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,50 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % in tako znaša 6,30 evra na uro.
Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50 % in tako znaša 6,75 evra na uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2014 dalje.
Št. 122-1/2014-O702
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti