Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1647. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 4403.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji občinskega sveta dne 23. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)
+-----------+-----------+---------------------------------------+
| Storitev |Enota mere |   Cena (na m3 dobavljene vode)   |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| Vodarina | Količina |Oblikovana |Subvencija |Subvencionirana|
|      |dobavljene | nova cena |      |   cena   |
|      |pitne vode |      |      |        |
|      +-----------+-----------+-----------+---------------+
|      |  m3   | 0,90 EUR | 0,54 EUR |  0,36 EUR  |
+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
+-----------+-----------+---------------------------------------+
| Storitev |Enota mere |   Cena (v EUR na vodomer/mesec)   |
|      |      |                    |
+-----------+-----------+-----------+----------+----------------+
| Omrežnina | Premer  |Oblikovana |Subvencija| Subvencionirana|
| za oskrbo | vodomera | nova cena |     |   cena   |
| s pitno +-----------+-----------+----------+----------------+
|  vodo  |  DN 15  | 3,3377  | 2,67016 |  0,6642 EUR  |
|      +-----------+-----------+----------+----------------+
|      |  DN 20  | 3,3377  | 2,67016 |  0,6642 EUR  |
|      +-----------+-----------+----------+----------------+
|      |  DN 25  | 10,0130 | 8,0104 |  2,0026 EUR  |
|      +-----------+-----------+----------+----------------+
|      |  DN 30  | 10,0130 | 8,0104 |  2,0026 EUR  |
|      +-----------+-----------+----------+----------------+
|      |  DN 40  | 33,3767 | 26,7014 |  6,6753 EUR  |
|      +-----------+-----------+----------+----------------+
|      |  DN 50  | 33,3767 | 26,7014 |  6,6753 EUR  |
+-----------+-----------+-----------+----------+----------------+
3. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 6. 2014 naprej.
Št. 9000-0004/2014-7
Kanal ob Soči, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti