Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1643. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 4387.

Na podlagi 4. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 36. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11) se v 4. členu doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«
2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. plakatiranje in razobešanje transparentov,
4. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. zbiranje komunalnih odpadkov,
7. prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin,
10. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
5. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Vzdrževanje semaforjev in vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije na vozišču občinskih cest in drugih javnih prometnih površinah se zaradi značilnosti in specifičnosti izvajanja teh del zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave.
3. člen
Javno podjetje opravlja gospodarsko javno službo distribucije toplote iz vročevodnega omrežja do pričetka opravljanja te dejavnosti s strani izbranega koncesionarja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2014
Jesenice, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti