Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1632. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4369.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 25/14 – ZFU) ter na podlagi 3. člena, prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10-ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 104/12 – ZIPRS1314, 24/13, 46/13 – ZSPJS-R, 75/13, 79/13, 108/13 in 5/14) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09, 57/10, 11/11, 27/11, 4/12, 3/13 in 24/13) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« spremeni tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA PU|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA | IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|     |   UPORABNIKA  |  DM  |   MESTA  | RAZRED |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| 70033 |Srednja poklicna in| B017312|  Direktor- |  48  |
|     |  strokovna šola |    | ravnatelj SŠ |     |
|     | Bežigrad-Ljubljana|    |       |     |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 44-50« se spremeni tako, da se v tabeli dodata naslednja proračunska uporabnika in njuna uvrstitev v plačne razrede:
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA PU|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA | IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|     |   UPORABNIKA  |  DM  |   MESTA  | RAZRED |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| 70190 |Srednja elektro-  |B017313 |Ravnatelj SŠ |  47  |
|     |računalniška šola |    |       |     |
|     |Maribor      |    |       |     |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| 70033 |Srednja poklicna in|B017313 |Ravnatelj SŠ |  48  |
|     |strokovna šola   |    |       |     |
|     |Bežigrad-Ljubljana |    |       |     |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42-49« se spremeni tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA PU|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA | IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|     |   UPORABNIKA  |  DM  |   MESTA  | RAZRED |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| 73130 |Šolski center   |B017314 |Ravnatelj   |  48  |
|     |Maribor      |    |SŠOE     |     |
|     |Srednja elektro-  |    |       |     |
|     |računalniška šola |    |       |     |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
Tabela »Tip osebe javnega prava: dijaški dom, Razpon plačnega razreda: 42-49« se spremeni tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| ŠIFRA PU|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA | IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|     |   UPORABNIKA  |  DM  |   MESTA  | RAZRED |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
| 63002 |Dijaški dom Celje |B017325 |Ravnatelj   |  46  |
|     |          |    |DD/DDOE    |     |
+---------+-------------------+--------+--------------+---------+
2. člen
Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvedejo z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali ukinjeno, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2014
Ljubljana, dne 9. maja 2014
EVA 2014-3330-0030
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti