Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1261. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah, stran 3592.

Na podlagi devete alineje prvega odstavka 77. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek, po katerem gozdarski inšpektor ustavi vozilo, ki na gozdnih cestah prevaža ali ima naložene gozdne lesne sortimente.
2. člen
(1) Gozdarski inšpektor ustavi vozilo, ki prevaža gozdne lesne sortimente, podnevi z loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe, ponoči ali ob slabi vidljivosti pa z loparjem za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe ali z ročno svetilko z rdečim filtrom stožčaste oblike.
(2) Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe ima obliko kroga z belo osnovo in rdečim robom, je prevlečen z odsevno snovjo in ima premer najmanj 12 centimetrov.
(3) Lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj deset centimetrov.
3. člen
(1) Gozdarski inšpektor ustavi vozilo z loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe na način, da drži lopar v odročeni roki, usmerjeni proti določenemu prevoznemu sredstvu.
(2) Gozdarski inšpektor ustavi vozilo z loparjem za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe na način, da maha z loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os gozdne ceste.
4. člen
(1) Poleg naprav iz 2. člena tega pravilnika lahko gozdarski inšpektor pri ustavljanju vozil uporablja tudi triopan znak.
(2) Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane piramide. V nočnem času se na vrh triopana namesti rumena utripajoča luč.
(3) Gozdarski inšpektor triopan znak postavi pred mestom, kjer ustavlja vozila. Triopan zank postavi na rob vozišča tako, da ga vozniki pravočasno in zlahka opazijo in da voznik lahko varno ustavi vozilo, ne da bi pri tem ogrožal preostali promet.
5. člen
Pri ustavljanju vozil, ki na gozdnih cestah prevažajo ali imajo naložene gozdne lesne sortimente, mora gozdarski inšpektor nositi brezrokavnik rumene barve z belimi odsevnimi trakovi in napisom »GOZDARSKA INŠPEKCIJA« na sprednji in hrbtni strani.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 72/13).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2014.
Št. 007-171/2014
Ljubljana, dne 24. aprila 2014
EVA 2014-2330-0117
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost