Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1259. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, stran 3591.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07, 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 50/08, 17/09, 42/12 in 46/13) se v prvem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ministrstev, služb in uradov:
– trije predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– trije predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– dva predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
– trije predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
– trije predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: (2) »Predsednik nadzornega odbora je eden od predstavnikov Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje nadzornega odbora in njegovega sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2014
Ljubljana, dne 24. aprila 2014
EVA 2014-1541-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost