Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1249. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci, stran 3577.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 71/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/2010, 50/10, 33/11 in 76/11) se v 13. členu I.b) točke doda nova alineja, in sicer nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
– namenska raba območja, ki zajema del parcele št. 446, k.o. Bodonci (v izmeri do 110 m2) se spremeni tako, da se dovoljuje gradnja stavbe za kulturo, razvedrilo in za opravljanje verskih obredov.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0006/2010
Puconci, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.