Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1247. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, stran 3576.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
Občina Žužemberk daje na predlog izvajalca Center za socialno delo Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro v višini 15,64 EUR, od tega znaša 4,69 EUR/uro za uporabnika ter 10,95 EUR/uro subvencija občine;
2. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob nedeljah v višini 21,90 EUR, od tega znaša 6,57 EUR/uro za uporabnika ter 15,33 EUR/uro subvencija občine;
3. k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob dela prostih dnevih ali na praznik v višini 23,46 EUR, od tega znaša 7,03 EUR/uro za uporabnika ter 16,43 EUR/uro subvencija občine.
Cena storitve za uporabnika za dostavo toplega obroka hrane predstavlja četrtino (15 minut) cene efektivne ure.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 032-7/2013-1, z dne 24. 4. 2013.
Št. 032-1/2014-1
Žužemberk, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost