Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1244. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije, stran 3573.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-­UPB, 45/08 in 83/12), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju članov občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi ter imenoval Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
– Sašo Ostrožnik, univ. dipl. pravnik, stanujoč Loke pri Zagorju 27, 1412 Kisovec, za predsednika Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Sara Regancin, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cankarjev trg 10a, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico predsednika Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Anton Koban ml., strojni tehnik, stanujoč Cesta zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Jože Ranzinger, VIS, stanujoč Gladež 24, 1411 Izlake, za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Nataša Omahne, višja upravna delavka, stanujoča Naselje na Šahtu 45, 1412 Kisovec, za članico Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Petra Jere Osmanovič, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cesta 9. avgusta 94, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnico članice Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Erika Baš, gimnazijski maturant, stanujoča Cesta Otona Župančiča 8, 1410 Zagorje ob Savi, za članico Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Ivan Dobčnik, gradbeni tehnik, stanujoč Cesta 9. avgusta 28, 1410 Zagorje ob Savi, za namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi.
II.
Mandat komisije traja štiri leta in začne teči s 5. 7. 2014.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2014
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost