Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1240. Odlok o spremembi meje med naseljema Kandrše – del in Dolgo Brdo pri Mlinšah, stran 3570.

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi meje med naseljema Kandrše – del in Dolgo Brdo pri Mlinšah
1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se spremeni meja med naseljema Kandrše – del in Dolgo Brdo pri Mlinšah tako, da se del naselja Kandrše – del s hišnimi številkami 23A, 23B, 23C in 23D priključi naselju Dolgo Brdo pri Mlinšah.
2. člen
Območje sprememb meje naselij je prikazano v Elaboratu določitve območja naselja z grafičnimi prilogami, ki ga je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod št. 35324-15/2013-2, dne 12. 12. 2013, in je sestavni del odloka.
3. člen
V območju, ki se priključi naselju Dolgo Brdo pri Mlinšah, se naslovi preimenujejo v Dolgo Brdo pri Mlinšah in preštevilčijo hišne številke.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti izvede predlagano spremembo v registru prostorskih enot v roku 30 dni po začetku veljavnosti odloka.
5. člen
Stroški, povezani s spremembo meje naselij in preimenovanjem v naselje Dolgo Brdo pri Mlinšah, bremenijo občane tega dela naselja.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.