Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1235. Sklep o določitvi normatiov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina, stran 3552.

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.)) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 31. redni seji dne 11. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi normatiov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
1. člen
Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
Od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke največ 12 otrok in v starostno heterogene oddelke največ 12 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke 3–4 letnih otrok največ 15 otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 in 5–6 letnih otrok največ 23 otrok.
Od 1. 9. 2014 dalje pa:
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke (od 1 do 2 let) vključenih največ 13 otrok in v starostno homogene oddelke (od 2 do 3 let) je lahko vključenih največ 14 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke 3–4 letnih otrok največ 18 otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 letnih otrok največ 19 otrok in v starostno homogene oddelke 5–6 letnih otrok največ 24 otrok.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 15/14).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2014-1
Tišina, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.