Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1233. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice, stran 3550.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 31. redni seji dne 15. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice:
                        v EUR/efektivno uro
+------------------+------------+-------------+-----------------+
|         |  Cena  | Subvencija |    Cena   |
|         | storitve |  občine  | za uporabnika |
+------------------+------------+-------------+-----------------+
|Delavnik     |  22,24  |  13,74  |    8,50   |
+------------------+------------+-------------+-----------------+
|Nedelja      |  26,83  |  16,34  |   10,49   |
+------------------+------------+-------------+-----------------+
|Državni prazniki |  28,96  |  17,55  |   11,41   |
+------------------+------------+-------------+-----------------+
2. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice št. 122-0005/2013-4 z dne 23. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 38/13).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015.
Št. 122-0008/2014-3
Šmarjeta, dne 16. aprila 2014
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.