Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1228. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža, stran 3547.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendiranje v Občini Straža (Uradni list RS, št. 45/11) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 26. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža (Uradni list RS, št. 69/11).
2. člen
V Pravilniku o dodelitvi štipendij v Občini Straža se 3. člen (pogoji za pridobitev štipendije) spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
(pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendija se dodeli kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika in povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 55 % povprečne neto plače na družinskega člana v istem obdobju.«
3. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-20/2014-3
Straža, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.