Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1226. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014, stran 3546.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list RS, št. 44/97 in 98/99), povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05, 74/05 in 44/06) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2014 znaša 0,0018 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa za leto 2014.
Št. 422-1/14
Sodražica, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.