Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1225. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 na območju Občine Sodražica, stran 3546.

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 20. redni seji dne 10. 4. 2014 seji sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 na območju Občine Sodražica
1. člen
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 subvencionirala v višini 40 %.
2. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
3. člen
Sklep velja za leto 2014.
Št. 354-4/14
Sodražica, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.