Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1206. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi, stran 3525.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 24. redni seji dne 14. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepremičnine, označeno z naslednjimi parcelnimi številkami:
– parc. št. 1960/2, k.o. 1056 Dobrna, ID 3147831, ID znak 1056-1960/2-0, pot v izmeri 4258,00 m2;
– parc. št. 1960/8, k.o. 1056 Dobrna, ID 460220, ID znak 1056-1960/8-0, pot v izmeri 1277,00 m2.
II.
Na nepremičninah iz I. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična številka 1358570000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014-1(6)
Dobrna, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.