Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3522.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 Odl. US, 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. seji dne 7. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parcelnih številkah 404/2 in 402/12, k.o. Župelevec.
2.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1383/10, k.o. Drenovec.
3.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 789/2, k.o. Šentlenart.
4.
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1067/4, k.o. Pišece.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Brežice, dne 7. aprila 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.