Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1200. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014, stran 3522.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 7. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
1. Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša 17,73 EUR na uro.
2. Subvencija cene storitve »Pomoč na domu« iz proračunskih sredstev Občine Brežice znaša 62,80 % cene storitve oziroma 11,72 EUR na uro.
3. Cena storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnika znaša 6,01 EUR na uro.
4. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč na domu« za leto 2013 (Uradni list RS, št. 47/13).
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 410-18/2014
Brežice, dne 7. aprila 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l. r.