Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1199. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, stran 3521.

Na podlagi 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZUIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. seji dne 7. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih (Uradni list RS, št. 10/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pred prijavo na javni razpis je potrebno pridobiti mnenje Centra za socialno delo Brežice ali humanitarne organizacije s sedežem v Občini Brežice oziroma javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice o socialnem stanju prijavljenih oseb.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-4/2014
Brežice, dne 7. aprila 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.