Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1193. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 3516.

Na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije (sklep Vlade RS št. 60301-3/2014/4 z dne 25. 3. 2014) in skladno s četrtim odstavkom 6. člena, ob upoštevanju 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 in 85/11) Univerza na Primorskem objavlja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11, 96/11 in 57/12) se v 10. členu pri članici Univerze na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistica pred besedilo »Faculty of Tourism Studies – Turistica« doda besedilo »University of Primorska,«.
2. člen
V 10.a členu se v četrti alinei za besedilom »Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije:« doda besedilo »(31) družbene vede (psihologija),«.
V peti alinei se za besedilom »(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev« podpičje zamenja z vejico in doda besedilo »(21) umetnost;«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/14
izr. prof. dr. Gordana Ivankovič l.r.
Predsednica Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
 
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
Predsednik Senata Univerze na Primorskem
rektor Univerze na Primorskem