Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1192. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, stran 3510.

Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena in tretjega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) ter 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1. člen
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 98/13; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se drugi odstavek 6. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(2) Upravljavec v izračunu letne, triletne in petletne donosnosti pokojninskega sklada na obrazcih St-P4, St-P5 in St-P6 upošteva, da so bila vplačila in izplačila, prikazana v vrsticah »Znesek vplačil v mesecu« in »Znesek izplačil v mesecu«, opravljena na zadnji dan posameznega meseca.«
2. člen
Obrazci St-P2, St-P3, St-P4, St-P5 in St-P6, ki so sestavni del Sklepa, se nadomestijo z novimi obrazci St-P2, St-P3, St-P4, St-P5 in St-P6, ki so sestavni del tega Sklepa.
3. člen
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-0769/2014
Ljubljana, dne 22. aprila 2014
EVA 2014-1611-0024
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.