Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1188. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo, stran 3503.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo«, naslednjo
O D L O Č B O
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 455/14 z dne 5. 2. 2014, pri notarju Jože Sikošek, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, s katerim je ustanovitelj:
Matjaž Krebs, rojen 10. 3. 1968, stanujoč Brilejeva 12, 1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo,
– s sedežem: Brilejeva 12, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen. Namen ustanove je osredotočen na materialno in denarno pomoč otrokom s cerebralno paralizo.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 500 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Matjaž Krebs, Brilejeva 12, 1000 Ljubljana,
– Petra Golob, Brilejeva 12, 1000 Ljubljana,
– Mateja Nagode, Hotedršica 92, 1372 Hotedršica.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-1/2014
Ljubljana, dne 6. marca 2014
EVA 2014-2611-0018
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti