Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1064. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, stran 3050.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in so veljale na tržišču na dan 14. april 2014, se lahko povečajo za največ 6,0 odstotkov.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 59/13).
3. člen
Ta uredba začne veljati 15. aprila 2014.
Št. 00726-5/2014
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
EVA 2014-2130-0019
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica