Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1056. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014, stran 3042.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
S K L E P
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014, ki ga je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,3860 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
+--------------------------+----------------------+
|   premer vodomera   |           |
+--------------------------+----------------------+
|    DN < / = 20    |  2,4418 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|    20 < DN < 40    |  7,3254 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   40 < / = DN <50   | 24,4178 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   50 < / = DN < 65   | 36,6268 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   65 < / = DN < 80   | 73,2535 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   80 < / = DN < 100  | 122,0892 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|  100 < / = DN < 150  | 244,1783 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|    150 < / = DN    | 488,3567 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,0778 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
+--------------------------+----------------------+
|   premer vodomera   |           |
+--------------------------+----------------------+
|    DN < / = 20    |  4,0405 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|    20 < DN < 40    | 12,1214 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   40 < / = DN <50   | 40,4047 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   50 < / = DN < 65   | 60,6070 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   65 < / = DN < 80   | 121,2140 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|   80 < / = DN < 100  | 202,0233 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|  100 < / = DN < 150  | 404,0467 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|    150 < / = DN    | 808,0933 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,1806 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
+--------------------------+----------------------+
|   premer vodomera   |           |
+--------------------------+----------------------+
|    DN < / = 20    |  1,4833 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|    20 < DN < 40    |  4,4500 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   40 < / = DN <50   | 14,8332 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   50 < / = DN < 65   | 22,2498 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   65 < / = DN < 80   | 44,4995 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|   80 < / = DN < 100  | 74,1658 EUR/mesec  |
+--------------------------+----------------------+
|  100 < / = DN < 150  | 148,3317 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
|    150 < / = DN    | 296,6633 EUR/mesec |
+--------------------------+----------------------+
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4.
Cene, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 015-2/2014-026
Železniki, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.