Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1051. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3039.

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr) na 25. redni seji dne 12. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –cesta pridobijo parcele št: 1421/2, 1421/3, 1422/8, 1422/10, 1385/2, 1387/2, 1391/6 in 1389/2, vse k.o. 1403 Čatež.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-13/2009
Trebnje, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.