Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci, stran 3034.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/99, 29/03, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 24. redni seji dne 27. 3. 2014 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci, tako da se po novem glasi:
»S tem odlokom je določeno plakatiranje in postavljanje manjših prostostoječih panojev, ki se uporabljajo v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci za volitve poslancev v Evropski parlament, volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike, člane občinskih svetov in župana ter za referendume.«
2. člen
Spremeni se 3. člen tako, da po novem glasi:
»Za lepljenje plakatov na vseh za to primernih mestih na javnih površinah v vaških središčih, kjer so urejena oglasna mesta veljajo določila Zakona o volilni kampanji.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 007-22/2010-5
Rogašovci, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.