Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1041. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rečica ob Savinji, stran 3034.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UBP1, 103/7 in 99/13) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 27/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 30. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), dobi sredstva iz proračuna Občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Volitve v Občinski svet Občine so bile izvedene po večinskem volilnem sistemu, zato se število veljavnih glasov posamezne stranke izračuna tako, da se glasove, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov Občinskega sveta Občine, ki se volijo v tej volilni enoti.
2. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine. Število glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana Občinskega sveta, se določi na osnovi vsote vseh veljavno izračunanih glasov, ugotovljenih na podlagi določil iz prvega člena.
3. člen
Občina določi višino sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, v proračunu Občine za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev, ki se določi v proračunu Občine, je 0,06 % od sredstev, ki jih ima Občina zagotovljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog Občine.
4. člen
Sredstva se političnim strankam, ki so po tem sklepu upravičene do sredstev, nakažejo enkrat letno, najkasneje do konca junija tekočega leta.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-6
Rečica ob Savinji, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.