Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01, 17/13) – za območje Občine Rečica ob Savinji, stran 3032.

V skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) ter 16. členom Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 30. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01, 17/13) – za območje Občine Rečica ob Savinji
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01, 17/13) – za območje Občine Rečica ob Savinji se dopolni tako, da se za 18. točko 7. člena doda nova, 19. točka, ki se glasi:
»19. gradnja MHE na stavbnih zemljiščih ob vodotokih«.
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-7
Rečica ob Savinji, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.