Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji, stran 3031.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 30. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08, 54/10) se v 3. členu:
– pod zaporedno številko 5 zapis »795« nadomesti s »793«,
– pod zaporedno številko 6 zapis »54« nadomesti z »61«,
– pod zaporedno številko 18.1 doda naslednji zapis:
»
+------+-------+------+---------------+--------+-----+----+-----+
| 18.1 | 267161| R I |SPODNJA REČICA | 267110 | 860 | V | 0 |
|   |    | 225 |– TRNOVEC   |    |   |  |   |
+------+-------+------+---------------+--------+-----+----+-----+
                                «
– v zadnji vrstici tabele zapis »24.495« nadomesti s »25.360«.
2. člen
V 4. členu tabele »Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:« se:
– pod zaporedno številko 20 zapis »267110« nadomesti z »267160«, zapis »KRANČIČ – TRNOVEC – ODCEP GORICA) nadomesti s »TRNOVEC–ODCEP GORICA« ter zapis »485« nadomesti z »274«,
– pod zaporedno številko 23 zapis »1.457« nadomesti s »1.461«,
– črta zapis pod zaporedno številko 35,
– pod zaporedno številko 42 zapis »770« nadomesti s »771«,
– pod zaporedno številko 51 zapis »R I 225« nadomesti z »267160«, zapis »KRIŽIŠČE – RENEK – GMAJNA/ČOŽ) nadomesti z »GMAJNA/ČOŽ« ter zapis »282« nadomesti s »176«,
– pod zaporedno številko 63 zapis »768150« nadomesti z »267060«, zapis »SPODNJA-REČICA – TRNOVEC – 1) nadomesti z »DOL–SUHA/ODCEP ŠIMENC–GREGORC«, zapis »768270« nadomesti s »HŠ 9« ter zapis »134« nadomesti s »568«,
– črta zapis pod zaporedno številko 64,
– črta zapis pod zaporedno številko 65,
– v zadnji vrstici tabele zapis »33.619« nadomesti z »32.767«.
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 37162-3/2014-43 (507) z dne 19. 2. 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-4
Rečica ob Savinji, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.