Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1035. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1, stran 3026.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 29. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1
1. člen
Sprejme se tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13).
2. člen
Popravi se 15. člen (pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13), in sicer se v točki b) nezahtevni objekti spremeni prva alinea, ki sedaj glasi:
»– objekti za lastne potrebe: nadstrešek, steklenjak (zimski vrt), uta oziroma senčnica, bazen in podobni objekti.«
Popravi se 17. člen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo manj zahtevnih objektov in opornih zidov) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13), in sicer se pri višinskem gabaritu objekta doda oznaka P, tako da sedaj glasi: »Objekt: P, P+1 ali P+M«.
3. člen
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-7/2010-45
Prebold, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.