Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1033. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska Gorca, stran 3026.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska Gorca
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 2407/4, cesta v površini 169 m2, parc. št. 2407/6, cesta, v površini 64 m2, parc. št. 2407/7, cesta, v površini 203 m2, vse k.o. 1220 – Roginska Gorca.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-176/2014
Podčetrtek, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.