Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1032. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače, stran 3026.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 2036/23, pot v površini 335 m2, parc. št. 2035/24, pot v površini 127 m2, parc. št. 2035/22, pot v površini 202 m2, parc. št. 2038/14, pot v površini 44 m2, parc. št. 2038/13, pot v površini 111 cm2, parc. št. 2038/10, pot v površini 78 m2, parc. št. 2038/8, pot v površini 239 m2, parc. št. 1394/9, pot v površini 57 m2, parc. št. 1394/7, pot v površini 610 m2, parc. št. 2037/10, pot v površini 211 m2, parc. št. 2077/1, pot v površini 646 m2, parc. št. 2077/3, pot v površini 226 m2, parc. št. 2077/5, pot v površini 74 m2, parc. št. 2077/7, pot v površini 94 m2, parc. št. 2077/9, pot v površini 186 m2, parc. št. 2077/11, pot v površini 142 m2, parc. št. 2076/1, pot v površini 604 m2, parc. št. 2074/2, pot v površini 299 m2, parc. št. 2074/4, pot v površini 72 m2, parc. št. 2074/6, pot v površini 51 m2, parc. št. 2074/7, pot v površini 307 m2, parc. št. 2074/9, pot v površini 719 m2, parc. št. 2074/11, pot v površini 152 m2, parc. št. 2074/12, pot v površini 486 m2, parc. št. 2074/13, pot v površini 366 m2, vse k.o. 1233 – Verače.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-175/2014
Podčetrtek, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.