Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1031. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1231 – Virštanj, stran 3025.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1231 – Virštanj
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1397/4, pot, v površini 104 m2, parc. št. 1397/8, pot, v površini 91 m2 in parc. št. 1397/10, pot, v površini 143 m2, vse k.o. 1231 – Virštanj.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedene nepremičnine sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-174/2014
Podčetrtek, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.