Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1030. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1219 – Sodna vas, stran 3025.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1219 – Sodna vas
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 503/11, pot, v površini 285 m2, k.o. 1219 – Sodna vas.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-173/2014
Podčetrtek, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.