Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1028. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3024.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10, 6/12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Podčetrtek daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Cena storitve pomoč družini na domu znaša v letu 2014, ki jo je predlagal koncesionar SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek, s. p., Zagaj 36, p. Bistrica ob Sotli, v višini 16,51 EUR na uro.
Občina Podčetrtek subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve pomoč družini na domu 11,51 EUR na uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike 5,00 EUR na uro.
2.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 23,11 EUR na uro, subvencija občine znaša 16,11 EUR na uro, končna cena za uporabnika znaša 7,00 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 24,76 EUR na uro, subvencija občine znaša 17,26 EUR na uro, končna cena za uporabnika znaša 7,50 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2014.
Št. 032-169/2014
Podčetrtek, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.