Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1024. Sklep o popravi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3020.

Na podlagi 21. člena, v zvezi z 2.2. točko 2. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr), Zakona o cestah – ZCes (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 51/08), je Občinski svet Občine Log - Dragomer, v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Log - Dragomer na 23. redni seji dne 2. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o popravi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 478-5/2014, z dne 26. 2. 2014, se popravi tako, da se v 1. členu parc. št. 810/6, k. o. Log, nadomesti s parc. št. 810/7, k. o. Log.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2014
Dragomer, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.