Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1023. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer, stran 3020.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 23. redni seji dne 2. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Log - Dragomer se imenujejo:
1. Jernej Lavrenčič, roj. 31. 10. 1974, univ. dipl. prav., stanujoč Milčinskega ulica 1, Ljubljana, za predsednika,
2. Nataša Puntar, roj. 24. 12. 1947, univ. dipl. prav., stanujoča Dragomer, V Loki 43, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico predsednika,
3. Bernarda Brajović, roj. 20. 5. 1984, stanujoča Lukovica, Dolina 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za članico,
4. Matija Nik, roj. 28. 6. 1941, stanujoč Log, Cesta pod Strmco 8, 1358 Log pri Brezovici, za člana,
5. Pavla Prah, roj. 30. 6. 1950, stanujoča Log, Vrhovčeva cesta 32, 1358 Log pri Brezovici, za članico,
6. Dejan Trček, roj. 8. 5. 1980, stanujoč Log, Vrhovčeva cesta 24, 1358 Log pri Brezovici, za namestnika članice,
7. Ivanka Pezdir, roj. 23. 6. 1948, stanujoča Dragomer, Pot za Stan 34, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnico člana,
8. Janez Cerar, roj. 28. 5. 1940, upokojeni univ. dipl. oec., stanujoč Dragomer, Pot ob Snežaku 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani, za namestnika članice.
2. člen
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer traja štiri leta.
3. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer je na Občini Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer, št. 041-1/2010, z dne 31. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 30/10).
Št. 041-1/2014
Dragomer, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.