Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1018. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3014.

Na podlagi 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Kostanjevica na Krki je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki iz sredstev občinskega proračuna.
II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor |Cena v EUR | Cena v EUR z 9,5 |
|           |     |      |    % DDV   |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  1  |   3,2780|      3,5894|
|DN 15, DN 20     |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  3  |   9,8340|      10,7682|
|DN 25, DN 30     |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  10  |  32,7799|      35,8940|
|DN 40        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  15  |  49,1699|      53,8411|
|DN 50        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  30  |   0,0000|      0,0000|
|DN 65        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  50  |  163,8997|     179,4702|
|DN 80        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  100  |  327,7995|     358,9404|
|DN 100        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|OMREŽNINA priključka |  200  |   0,0000|      0,0000|
|DN 150        |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|           |     |      |         |
+---------------------+---------+-----------+------------------+
|Vodarina v m3    |     |   0,9861|      1,0797|
+---------------------+---------+-----------+------------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode:
            +---------------------+-------------------+
           |Pridobitna dejavnost |  Nepridobitna  |
           |           |   dejavnost   |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA na |Faktor| Cena v | Cena v | Cena v | Cena v |
|mesec     |   |  EUR  |  EUR  |  EUR  |  EUR  |
|       |   |     | z 9,5 % |     | z 9,5 % |
|       |   |     |  DDV  |     |  DDV  |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 1  |  4,7517|  5,2031| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|15, DN 20   |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 3  |  14,2551|  15,6093| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|25, DN 30   |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 10 |  47,5170|  52,0311| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|40      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 15 |  71,2755|  78,0467| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|50      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 30 |  0,0000|  0,0000| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|65      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 50 | 237,5850| 260,1556| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|80      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 100 | 475,1700| 520,3112| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|100      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA   | 200 |  0,0000|  0,0000| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka DN |   |     |     |     |     |
|150      |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|       |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
|Stroški    |   |  0,4176|  0,4572| 0,4176 | 0,4572 |
|izvajanja   |   |     |     |     |     |
|       |   |     |     |     |     |
|storitve v m3 |   |     |     |     |     |
+--------------+------+----------+----------+---------+---------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 100 % za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
            +---------------------+-------------------+
           |Pridobitna dejavnost |  Nepridobitna  |
           |           |   dejavnost   |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA na |Faktor | Cena v | Cena v | Cena v | Cena v |
|mesec    |    |  EUR  |  EUR  |  EUR  |  EUR  |
|       |    |     | z 9,5 % |     | z 9,5 % |
|       |    |     |  DDV  |     |  DDV  |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  |  1  |  2,7379|  2,9980| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 15, DN 20 |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  |  3  |  8,2136|  8,9939| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 25, DN 30 |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 10  |  27,3788|  29,9798| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 40    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 15  |  41,0682|  44,9697| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 50    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 30  |  0,0000|  0,0000| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 65    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 50  |  0,0000|  0,0000| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 80    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 100 | 273,7879| 299,7977| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 100    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|OMREŽNINA  | 200 |  0,0000|  0,0000| 0,0000 | 0,0000 |
|priključka  |    |     |     |     |     |
|DN 150    |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|       |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
|Stroški   |    |  0,6957|  0,7618| 0,6957 | 0,7618 |
|izvajanja  |    |     |     |     |     |
|storitve v  |    |     |     |     |     |
|m3      |    |     |     |     |     |
+-------------+-------+----------+----------+---------+---------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 100 % za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč:
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  |  Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |      |      |   % DDV   |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   1   |  0,4035  |   0,4418   |
|DN 15, DN 20     |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   3   |  1,2105  |   1,3255   |
|DN 25, DN 30     |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   10  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 40        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   15  |  6,0523  |   6,6273   |
|DN 50        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   30  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 65        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   50  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 80        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  100  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 100        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  200  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 150        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|           |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja  |      |  0,5108  |   0,5594   |
|           |      |      |        |
|storitve v m3    |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav:
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  |  Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |      |      |   % DDV   |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   1   |  0,4035  |   0,4418   |
|DN 15, DN 20     |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   3   |  1,2105  |   1,3255   |
|DN 25, DN 30     |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   10  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 40        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   15  |  6,0523  |   6,6273   |
|DN 50        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   30  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 65        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   50  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 80        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  100  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 100        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  200  |  0,0000  |   0,0000   |
|DN 150        |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|           |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja  |      |  0,3576  |   0,1279   |
|storitve v m3    |      |      |        |
+---------------------+-----------+------------+----------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
             +----------------+----------------------+
            |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Strošek javne     |   0,0026   |    0,0028    |
|infrastrukture na kg  |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Strošek izvajanja   |   0,0949   |    0,1040    |
|storitve na kg     |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Skupaj na kg      |   0,0975   |    0,1068    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov:
             +----------------+----------------------+
            |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Strošek izvajanja   |   0,0077   |    0,0084    |
|storitve na kg     |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov:
             +----------------+----------------------+
            |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Strošek izvajanja   |   0,0358   |    0,0392    |
|storitve na kg     |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 354-1/2014-5(140)
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.