Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1017. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3012.

Na podlagi 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Kostanjevica na Krki je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |     |      |   % DDV   |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     1|   3,2780|     3,5894|
|DN 15, DN 20     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     3|   9,8340|     10,7682|
|DN 25, DN 30     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    10|   32,7799|     35,8940|
|DN 40         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    15|   49,1699|     53,8411|
|DN 50         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    30|   0,0000|     0,0000|
|DN 65         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    50|  163,8997|    179,4702|
|DN 80         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    100|  327,7995|    358,9404|
|DN 100        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    200|   0,0000|     0,0000|
|DN 150        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|           |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|Vodarina v m3     |     |   0,9861|     1,0797|
+----------------------+----------+------------+----------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |     |      |   % DDV   |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     1|   4,7517|     5,2031|
|DN 15, DN 20     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     3|   14,2551|     15,6093|
|DN 25, DN 30     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    10|   47,5170|     52,0311|
|DN 40         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    15|   71,2755|     78,0467|
|DN 50         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    30|   0,0000|     0,0000|
|DN 65         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    50|  237,5850|    260,1556|
|DN 80         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    100|  475,1700|    520,3112|
|DN 100        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    200|   0,0000|     0,0000|
|DN 150        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|           |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja   |     |   0,4176|     0,4572|
|storitve v m3     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |     |      |   % DDV   |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     1|   2,7379|     2,9980|
|DN 15, DN 20     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     3|   8,2136|     8,9939|
|DN 25, DN 30     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    10|   27,3788|     29,9798|
|DN 40         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    15|   41,0682|     44,9697|
|DN 50         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    30|   0,0000|     0,0000|
|DN 65         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    50|   0,0000|     0,0000|
|DN 80         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    100|  273,7879|    299,7977|
|DN 100        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    200|   0,0000|     0,0000|
|DN 150        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|           |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja   |     |   0,6957|     0,7618|
|storitve v m3     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2014 za vse uporabnike:
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |     |      |   % DDV   |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     1|   0,4035|     0,4418|
|DN 15, DN 20     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     3|   1,2105|     1,3255|
|DN 25, DN 30     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    10|   0,0000|     0,0000|
|DN 40         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    15|   6,0523|     6,6273|
|DN 50         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    30|   0,0000|     0,0000|
|DN 65         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    50|   0,0000|     0,0000|
|DN 80         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    100|   0,0000|     0,0000|
|DN 100        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    200|   0,0000|     0,0000|
|DN 150        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|           |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja   |     |   0,5108|     0,5594|
|storitve v m3     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
Predračunska lastna cena prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2014 za vse uporabnike:
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | Faktor | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5|
|           |     |      |   % DDV   |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     1|   0,4035|     0,4418|
|DN 15, DN 20     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |     3|   1,2105|     1,3255|
|DN 25, DN 30     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    10|   0,0000|     0,0000|
|DN 40         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    15|   6,0523|     6,6273|
|DN 50         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    30|   0,0000|     0,0000|
|DN 65         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    50|   0,0000|     0,0000|
|DN 80         |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    100|   0,0000|     0,0000|
|DN 100        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |    200|   0,0000|     0,0000|
|DN 150        |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|           |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
|Stroški izvajanja   |     |   0,3576|     0,1279|
|storitve v m3     |     |      |        |
+----------------------+----------+------------+----------------+
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
            +-------------------+--------------------+
            |   Cena v EUR  | Cena v EUR z 9,5 % |
            |          |    DDV     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Strošek javne     |    0,0026   |    0,0028    |
|infrastrukture na kg |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Strošek izvajanja   |    0,0949   |    0,1040    |
|storitve na kg    |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Skupaj na kg     |    0,0975   |    0,1068    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
            +-------------------+--------------------+
            |  Cena v EUR   | Cena v EUR z 9,5 % |
            |          |    DDV     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Strošek izvajanja   |   0,0077    |    0,0084    |
|storitve na kg    |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
            +-------------------+--------------------+
            |  Cena v EUR   | Cena v EUR z 9,5 % |
            |          |    DDV     |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Strošek izvajanja   |   0,0358    |    0,0392    |
|storitve na kg    |          |          |
+----------------------+-------------------+--------------------+
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 354-1/2014-4(140)
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.