Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1016. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3011.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1777/2 – pot, v izmeri 399 m2, parc. št. 1203 – travnik, v izmeri 358 m2 in parc. št. 1779/5 – travnik, v izmeri 58 m2, vse v k.o. Kostanjevica. Predmetne nepremičnine postanejo s tem sklepom last Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičninah parc. št. 1777/2 – pot, v izmeri 399 m2, parc. št. 1203 – travnik, v izmeri 358 m2 in parc. št. 1779/5 – travnik, v izmeri 58 m2, vse v k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2013-5(140)
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.